• Kassa’s

Kan mijn kassa de nieuwe afrondingsregels aan?

Vanaf 1 december 2019 gelden er nieuwe regels voor het afronden van cash betalingen.

Voor meer info, zie
https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/prijsbeleid/betalingen/afronding-van-cashbetalingen/afronden-van-cashbetalingen-0

Hieronder een lijst van Casio kassa’s die zullen kunnen gewijzigd worden, en de datum wanneer de nieuwe firmware beschikbaar zal zijn.
Om uw kassa te wijzigen kan u na afspraak de kassa bij ons binnen brengen, of wij komen langs.

Model                                                                  Verwachte datum

Casio SE-S100                                                   Beschikbaar

Casio SE-S3000                                                Beschikbaar

Casio SE-S450                                                   Beschikbaar

Casio SE-C3500                                                Beschikbaar

Casio V-R100                                                     Beschikbaar

Casio V-R200                                                    Beschikbaar

Casio V-R7000                                                 Beschikbaar

Casio SE-S450 FDM                                        Beschikbaar

Casio SE-C3500 FDM                                      Beschikbaar

Casio V-R100 FDM                                          Wacht op certificatie van FOD Financiën. Datum nog niet gekend

Casio V-R200 FDM                                          Wacht op certificatie van FOD Financiën. Datum nog niet gekend

Casio V-R7000 FDM                                       Wacht op certificatie van FOD Financiën. Datum nog niet gekend

Voor de andere kassa’s: (QT6xx en andere)

Alle ingetikte prijzen moeten een veelvoud zijn van € 0.05
Alle PLU  prijzen moeten een veelvoud zijn van € 0.05
% kortingen kunnen/mogen niet meer daar het resultaat geen veelvoud is van € 0.05

Kassa’s met weegschaal verbonden: kan niet meer.
Dan zit er niets anders op dan de weegschaal los te koppelen, het product te wegen en zelf het bedrag in de kassa in te toetsen

Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op 1 of 2 eurocent wordt afgerond naar het lagere x,x0.
Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op 3, 4, 6 of 7 eurocent wordt afgerond naar x,x5.
Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op 8 of 9 eurocent wordt afgerond naar het hogere x,x0.